Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

2020-03-13Rekrutacja 2020/2021

W okresie od dnia 23 marca 2020 roku do dnia 30 marca 2020 roku potrwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica


WAŻNE!!!
Rekrutacja odbywa się w wyznaczonym terminie.
Wnioski do pobrania są wydrukowane i znajdują się przy wejściu do szkoły. Wypełnione dokumenty należy włożyć do przygotowanej tam skrzynki.
Można składać dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną - tzn. wniosek prosimy wysyłać na adres mailowy szkoły sp.paszkowka@wp.pl

Karta zgłoszenia do szkoły
Wzór wniosku do pobrania - przedszkole

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolny 2020/2021, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a także terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

• do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
określa Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów- Do pobrania

• do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

• do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
określa Zarządzenie Nr OS.0050.128.2020 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolnym 2020/2021- Do pobrania

• do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej określa Zarządzenie Nr OS.0050.129.2020 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica

Wzór wniosku do pobrania


Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Bogusław Antos

« powrót do poprzedniej strony

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone